Trong bài viết này tôi sẽ giúp bạn tự chạy quảng cáo Facebook Ads ngay cả khi bạn chưa có nền tảng về Internet marketing, tự chạy quảng cáo giúp bạn tối ưu chi phí cho doanh nghiệp của mình, đồng thời có thể hiểu sâu sắc hơn về hành vi của khách hàng mà mình hướng tới