Email marketing được xây dựng trên Getresponse là một công cụ mạnh mẽ giúp ta nắm bắt được một cách chủ động toàn bộ danh sách khách hàng của mình.