Lỗi heading là một trong những lỗi cơ bản trong quá trình làm SEO mà rất nhiều website gặp phải, khắc phục lỗi heading sẽ giúp nâng cao hiệu quả SEO