Trong phần 4 của khoá học kiếm tiền Online này tôi muốn chia sẻ những việc bạn cần làm trước khi triển khai SEO và Google Ads