Tiếp thị trực tuyến sẽ trở nên dễ dàng hơn khi có sự hỗ trợ của Google Display Network (GDN) đây là hình thức chạy quảng cáo đơn giản, hiệu quả cao