Chỉ với các bước đơn giản, việc tạo Notify giúp cho Landing Page của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, thu hút hành động của khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đối cho Landing Page